De 10 sociale wijkteams hebben de afgelopen jaren een grote toeloop gehad, in 2017 aanmerkelijk groter was dan in 2016 en in 2018 op het peil van 2017 is gebleven. Niettemin waren de teams in de laatste Burgerpeiling (najaar 2017) nog bij meer dan de helft van de bevolking onbekend, hetgeen ook geldt voor de Stips (steunpunten voor advies en informatie). Uit die peiling blijkt verder dat van degenen die van sociale wijkteams en Stips hulp hebben gehad daar tweederde tevreden of zeer tevreden over was.