Het sociale domein bestaat uit subdomeinen als zorg, werk, inkomen en jeugd. Deze module bevat bevindingen over de stapeling van het gebruik van voorzieningen uit deze subdomeinen. De mate van concentratie  blijft groot: een klein deel van de huishoudens legt beslag op een groot deel van de voorzieningen.