Meer inwoners dan in 2015 vinden hun eigen gezondheid goed of zeer goed.  Vooral 75-plussers, inwoners met een lagere opleiding en een niet-westerse migrantenachtergrond zijn positiever geworden over hun gezondheid. Gekeken naar leefstijl is positief dat het aandeel rokers voor het eerst afneemt. Onder jongeren zet de daling van het alcoholgebruik verder door. Overgewicht blijft een aandachtspunt. De kindermonitor 2017 laat een gunstig totaalbeeld zien (97% van de ouders vindt hun kind gezond of heel gezond), maar daaronder liggen toch wel een aantal serieuze aandachtspunten, o.a. m.b.t. welbevinden, voeding, overgewicht en (te weinig) bewegen.